FI (A) - Uçuş Öğretmenlik Yetkisi Lisansı Eğitimi

Kursun Amacı

Ticari pilot lisansına sahip pilotlara, uçuş öğretmenliği bilgi ve becerisini kazandırmak.

Özel Şartlar

FI (A) kursuna başlamadan önce adayda aranan şartlar:

 • Başvuran adayın ATPL (A) veya CPL (A) lisansı varsa 200:00 saatlik uçuşun en az 100:00 saati sorumlu pilot olarak uçmuş olması,
 • CPL (A) için; AMC-FCL 1.470' de belirtilen bilgi koşullarını tam olarak yerine getirmiş olmalı.
 • Tek motorlu uçaklarda 30:00 saatlik uçuşun en az 05:00 saati uçuş testinden önceki son 6 ay içinde olmalı.
 • 10:00 saatlik alet uçuş eğitimi almalı. (Maksimum 05:00 saat yerde simülatör eğitimi olabilir.)
 • İki hariç meydana tam inişli toplam 300 Nm.' den az olmamak üzere 1. pilot olarak en az 20:00 saat S/S yapmış olmalı.

CRI (A) kursuna başlamadan önce adayda aranan şartlar:

 • Çok motorlu uçaklarda CRI (SPA) sertifikası almak için başvuran adaylar aşağıdaki şartlara sahip olmalıdır.
 • Uçak pilotu olarak en az 500 saat uçak uçuşu,
 • 10:00 saati son 12 ay içinde uçulmuş olmak şartıyla, sınıf veya tip eğitimi vereceği uçakta PIC olarak en az 30:00 saat uçuşa sahip olmalıdır.
 • Onaylı bir FTO veya TRTO' da uçakta veya yetkili bir öğretmen tarafından uçuş simülatöründe en az 05:00 saat uçuş eğitimi alarak onaylı kursu tamamlamış olmalı,
 • Yetenek testini geçmiş olmalıdır.
 • Tek motorlu uçaklarda CRI (SPA) sertifikası almak için başvuran adaylar aşağıdaki şartlara sahip olmalıdır.
 • Uçak pilotu olarak en az 300:00 saat uçak uçuşu, 10:00 saati son 12 ay içinde uçulmuş olmak şartıyla sınıf veya tip eğitimi vereceği uçakta PIC olarak en az 30:00 saat uçuşa sahip olmalıdır.
 • Onaylı bir FTO ve TRTO' da uçakta veya yetkili bir öğretmen tarafından uçuş simülatöründe en az 03:00 saat uçuş eğitimi alarak onaylı kursu tamamlamalıdır.
 • Yetenek testini geçmiş olmalıdır.
 • Sertifikanın imtiyazları bir başka tip veya sınıf uçak için genişletilmeden önce, lisans sahibi son 12 ay içinde ilgili sınıf, tip uçakta veya otorite tarafından mutabık kalınan benzer tipteki uçaklarda en az 10:00 saat uçuş yapılmalıdır.
 • Tek motor CRI (A) yetkisini çok motor CRI (A)' ya genişletilmek için yukarıdaki (1) maddesindeki şartları yerine getirmelidir.

IRI (A) kursuna başlamadan önce adayda aranan şartlar:

 • Aletli uçuş kuralları ile en az 800 saat ve bunun en az 400 saati uçakla uçulmuş olmalıdır.
 • SHGM tarafından onaylanmış; uçak, simülatör yada FNPT-II' de en az 10:00 saatlik uçuş eğitimini de kapsayan aletli uçuş öğretmenliği kursunu görmüş ve kurs sonundaki yetenek testinde başarılı olmalıdır.
 • Kurs başlangıcından 6 ay önce Appendix 3 to FAR FCL 1.240' daki Giriş öncesi uçuş testini JAR FCL 1.330 (f) FI (A) uçuş öncesi yeterlilik testi gibi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Koyduğu İlave Şartlar:

TAHDİTLİ ÖZEL HAKLAR (JAR-FCL 1.325)

TAHDİTLİ PERİOD:

FI (A) lisansı alma hakkına sahip kişi en az 100:00 saat öğretmen olarak uçuşu tamamlamış ilave olarak en az 25 adet öğrenci yalnız uçuşuna gözlemci olması koşuluyla bu tipin imtiyazları tahditlenmiştir. Bu gerekler yerine getirildiğinde tahdit kaldırılmış olacaktır.

TAHDİTLER:

 • İmtiyazlar bu amaç için yetkili gözetim altında yapılmak üzere tahditlenmiştir.
 • PPL (A), gece ve gündüz, ilk yalnız uçuş ve ilk yalnız S/S uçuş onayı hariç olmak üzere PPL (A) tanzimi için gerekli uçuş eğitimi ile tek motorlu uçaklar için tip ve sınıf intibak eğitimi vermek.
 • Gece uçuş eğitimi.
TAHDİTSİZ FI (A) YETKİSİNE SAHİP OLANLARIN AYRICALIKLARI:

 • Tek motorlu uçaklarda PPL (A) ve sınıf tip yetkilerine eğitim verebilmek için olan FI (A) sahibi son 12 ay içinde minimum 15:00 saat ilgili uçakta uçmuş olmalı.
 • CPL (A) eğitimi verebilmek için FI (A) yetkisi alanlar 200:00 saat uçuş eğitimi vermiş olmak, 500 saat pilot olarak uçuşu olmalı.
 • Gece uçuş yetkisi olmalı.

Alet yetkisi için sağlanması gereken koşullar:

 • En az 200:00 saat alet uçuşu olmalı, bu uçuşun 50:00 saati simülatörde yapılabilir.
 • Öğrenci olarak onaylı bir kursta en az 05:00 saatlik bir simulator ya da FNPT II JAR-FCL 1.330 ile 1.345 1' e görev yapılan sınavı geçmiş olmalıdır.
 • Tek pilot çok motor tip ve sınıf yetkisi sonucunda eğitmenin JAR-FCL 1.380 (a) gereklerini yerine getirdiği.

FI (A) Uçuş eğitmenliği yapabilmesi için;

 • 500:00 saatlik uçuş öğretmenliği tamamlanmış olması.
 • JAR-FCL 1.330-1.345 uyarınca FI (A) testine tabi tutulan eğitmen adayı eğitmenin uygulayacağı uçuş ve eğitim kabiliyet testinde başarılı olmalı.
 • Otorite tarafından onaylanmış olmalı.

Kazanılmış Tecrübelerin Kredilendirilmesi

 • FI (H) sahipleri için, 125:00 saatlik yer dersinin 75:00 saati kredilendirilir.
 • FI (A), CRI (A), IRI (A), SFI (A), FI (H), TRI (H), SFI (H) sahipleri, Öğretme ve Öğrenme konularından muaftır.

Eğitim konuları:

 • FI (A) bu kursa katılacak kursiyerlerin, tek motor alet kartı sahibi olması ve 200:00 saatlik alet yer dersi eğitimini görmüş olması gerekmektedir.
 • Uçuş Öğretmenliği yer dersi teorik bilgi eğitimi 125:00 saattir.
 • CRI (A) uçuş öğretmeni kursu uçuş programı 05:00 saattir.
 • IRI (A) 25:00 saat Öğretme ve Öğrenme konularında eğitim verilir.
 • Kurs süresinde uçuş eğitimi 10:00 saat olup, FI (A) yetkisi olanlar için 05:00 saat uçak veya uçuş simülatöründe (FNPT II) uçuş eğitimi verilir.